5 výhod

1. Komunikace

Vždy rád předem poradím či udělám cenovou nabídku. Dám vám rady, jak naložit s vyhotoveným geometrickým plánem apod. 

 

2. Odbornost

Mám vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie. Zpracovával jsem kompletní zaměření inženýrských sítí pro několik vesnic ve Středočeském kraji. Pracoval jsem jako geodet dodavatele pro protipovodňová opatření v Terezíně a Bohušovicích nad Ohří. Také jsem například prováděl kompletní geodetické práce pro celou výstavbu bytových domů v Kyjích (lokalita u železniční stanice).

 

3. Rychlost

To máte: stavební úřad, projektant, právník, odbor životního prostředí,  obecní úřad, dotčené orgány, sousedi, katastrální úřad......Něco budovat stojí spoustu času, a proto se snažím dbát na to, aby geodetické zaměření bylo ode mne dodáno co nejrychleji a nezdržovalo dodavatele nebo investora v další práci.

 

4. Samostatnost

Výhoda drobného živnostníka je jasná - se mnou domluvíte zakázku, já ji budu měřit, já ji budu zpracovávat, já vám ji předám a já ji vyúčtuji. Nehrozí komunikační šum, který práci zdržuje a který může vést i výsledku, který nebyl podle představ objednatele.  

 

5. Cena

Jsem drobný živnostník a výpočet ceny provádím vždy pro konkrétní zakázku. Nabízím odpovídající kvalitu, dodržování předpisů, rychlost a kvalitní komunikaci se zákazníkem.