Ing. Luboš Jakub

 • Vzdělání
  • od 2016        Úředně oprávněný zeměměřický inženýr dle zákona 200/94 Sb. 
  • 2005-2011   ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie
  • 2001-2005   Střední průmyslová škola zeměměřická - Praha

 • v současné době pracuji jako zeměměřič neboli geodet
 • také se zabývám mimoškolní výukou matematiky
 • ve volném čase hraji a pomáhám s akcemi v Divadelním spolku Lázně Toušeň (www.dslt.cz)
 • také působím v T. J. Sokol Lázně Toušeň (www.dslt.cz/sokol)
 • jako člen Výběrové komise jsem působil v Místní akční skupině Střední Polabí (www.strednipolabi.cz)

 

 • Kontakt
  • e-mail: lubos.jakub@seznam.cz
  • telefon: 728404852
  • facebook: www.facebook.com/lubos.jakub