GP pro rozdělení pozemku

Tento druh GP se vyhotovuje nejčastěji ve dvou případech:

1. Majitel chce prodat, darovat či směnit pouze část svého pozemku. V geometrickém plánu je zaměřené části přiděleno nové parcelní číslo a na podkladě příslušné smlouvy pak může dojít k převodu vlastnického práva.  

2. Majitel chce u části pozemku změnit v katastru nemovitostí jeho druh (tj. zůstává stejný vlastník). V tomto případě musí být také provedeno zaměření a určené části bude v geometrickém plánu přiděleno nové parcelní číslo. Na podkladě ohlášení vlastníka pak může dojít ke změně druhu pozemku.

 

Ukázka