GP pro změnu hranice pozemků

Tento druh GP se vyhotovuje v případě, kdy se mění průběh hranic a výměry pozemků, ale žádný nový pozemek nevzniká.

Nejčastěji chce majitel prodat, darovat či směnit část svého pozemku se sousedním. V geometrickém plánu je zaměřená část označena dílem a přisloučena k sousednímu pozemku. Na podkladě příslušné smlouvy pak může dojít k převodu vlastnického práva.  

 

Ukázka