GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrické plány jsou technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí. Vyhotovují se na podkladě platné katastrální mapy a na základě měření v terénu.  GP musí být ověřen úředně oprávněným geodetem a potvrzen katastrálním úřadem.

Pokud se májí v terénu vyznačit body již v katastru evidované provádí se vytyčování hranic.

 

Postup vyhotovení GP

1. Zaměření změny - dle dohody a složitosti zakázky  *

2. Zpracování GP (vyhotovení měřické dokumentace, ověření) -  do tří dnů po zaměření

3. Potvrzení GP na katastrálním úřadě - 2-4 týdny

4. Předání GP objednateli

5. Zápis změny do katasru nemovitostí

U složitějších GP může být potřeba opakované měření v terénu, případně protokolárně vytyčit neznatelné navazujicí hranice a pozvat sousední vlastníky, vyřešit chybný zákres v mapě atd., což  se samozřejmě projeví na termínu vyhotovení GP.

 

Ukázky geometrických plánů

 

Samotný GP nestačí k provedení zápisu do katastru nemovitostí. Jako součást zakázky vždy poradím a případně pomohu s dalšími přílohami, které  budete potřebovat.  U GP pro zpřesnění hranice pozemku zajistím vyhotovení souhlasného prohlášení. U GP pro vyznačení budov Vám navíc připravím formulář s ohlášení nové budovy a napíšu seznam potřebných příloh.

  

Cena

Cena je závislá na rozsahu zaměřované změny, na kvalitě dostupných podkladů (bohužel nelze ovlivnit) a samozřejmě na situaci v terénu. Pokud chcete zjistit cenu stačí mě kontaktovat na telefon 728 404 852 nebo email lubos.jakub@seznam.cz , popsat mi požadovaný rozsah měření obratem vám řeknu nebo zašlu cenovou nabídku.