GP pro vyznačení budovy

Tento druh GP vyžadují stavební úřady ke kolaudaci nové budovy, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí (stavby větší jak 16m2 a 4,5m výšky). Vlastník nové budvy má ohlašovací povinost (tj. povinost zajistit si zaměření a zpracování GP a následně ohlásit změnu do katastru).

 

Kromě zpracování GP Vám navíc zdarma připravím formulář s ohlášením nové stavby do katastru nemovitostí a poradím jaké další přílohy budete k zápisu ještě potřebovat. 

 

Ukázka